חבילת Gift Card

אפשר לבחור סכום של המתנה, ומקבל המתנה יבחר את הטיפול שמתאים לו.